JEDLÁ ZAHRADA

Vzhledem k tomu, že bych byl rád, aby mi na zahradě rostly zdravé a silné stromy a aby dlouho žily, rozhodl jsem se vyzkoušet zpravokořeňování stromů na vlastní kůži.

Chtěl jsem, co nejdříve nasadit několik stromů a keřů, aby při výstavbě domu už mohla zahrada pomalu vyrůstat. Proto jsem oplotil část pozemku, která nebude stavbou dotčena. Na tuto plochu jsem vysadil stromy a keře různých rozmanitých druhů.

Ještě před zahájením stavby rodinného domečku nastal čas oplotit pozemek. V tu dobu jsem zrovna dočetl knihu Ekozahrady od Jaroslava Svobody, která mi přinesla mnoho skvělých informací, jak si založit svou vlastní jedlou zahradu.