Jedlá zahrada


Chtěl jsem, co nejdříve nasadit několik stromů a keřů, aby při výstavbě domu už mohla zahrada pomalu vyrůstat. Proto jsem oplotil část pozemku, která nebude stavbou dotčena. Na tuto plochu jsem vysadil stromy a keře různých rozmanitých druhů.

Ještě před zahájením stavby rodinného domečku nastal čas oplotit pozemek. V tu dobu jsem zrovna dočetl knihu Ekozahrady od Jaroslava Svobody, která mi přinesla mnoho skvělých informací, jak si založit svou vlastní jedlou zahradu.