KONTAKT

Těším se na nové příležitosti a zkušenosti, které můžeme společně sdílet na Vašich projektech

Ing. Pavel Horka

776 338 021

pavel.horka@bio-dum.cz

kontaktní místo (po telefonické domluvě)

třída Tomáše Bati 3677, 760 01 Zlín

Můžete mě kontaktovat i zde:

O mě a proč vyrábím slaměné panely

Jsem stavební inženýr a už na škole mi nedávalo smysl používat v obydlích stavební materiály, které jsou často chemizované nebo jinak zdravotně závadné nebo energeticky příliš náročné na výrobu. Postupem času jsem takříkajíc přičuchl k přírodním stavbám a hlavně stavbám ze slámy. Používat přírodní materiály pro stavbu domu je dle mého jediná cesta budoucnosti, jelikož zdroje surovin pro konvenční stavební materiály pomalu dochází a výrobou si znečistíme přírodu.

Při stavbě svého rodinného domu ze slámy jsem získal zkušenosti s prací se slámou, dřevem, hlínou, ovčí vlnou a dalšími přírodními materiály. Práce je to krásná, ale dosti fyzicky a časově náročná. Proto jsem přemýšlel, jak bych umožnil i ostaním osvíceným stavebníkům stavit ze slámy pohodlněji a rychleji, než jsem stavil já sám. Inspiroval jsem se ve světě i u nás a následně jsem vyrobil svůj první slaměnný panel ...

Nový začátek

On a my

Představme si svět utkaný mezi živly a dýchající mezi extrémy, v neustálém pohybu. Svět jiný, než ten minulý, takový, co ani nebojuje s přírodou, ani ji nezneužívá, nýbrž svět, kde si lidstvo a příroda, myšlenka a život navzájem prospívají. Svět moudrý jako minulost, ale s vědomím naplněným novým chápáním.

Představme si svět, kde se nové představy nemusí prosazovat silou, ale stavějí na již existujícím základě. Svět, kde je lidkská činnost tak spojena s trvalými silami, přírodními i společenskými, že nové věci se bez přechodu zapojí mezi staré. Svět, jehož základní tlaky jsou sladěné s inspirací napájenou ideály a utvářeny k prospěchu všech.

Představme si svět neustále utvářený a měněný živými procesy, přírodními a společenskými, uspořádaný díky myšlence a plný života, přizpůsobený archetypálním potřebám duše a nárokům situace. Svět stejně krásný jako praktický.

Namísto utopického nebe, které není z tohoto světa, a bezduché, hmotou svázané země si představme svět oduševnělé matérie, ducha zakotveného v praktické, každodenní realitě. Svět respektující přírodu a sociálně otevřený. Uzdravující svět.

Christopher Day z knihy Duch a místo