První výsadba a ovocné stromy na svých kořenech

19.03.2018

Chtěl jsem, co nejdříve nasadit několik stromů a keřů, aby při výstavbě domu už mohla zahrada pomalu vyrůstat. Proto jsem oplotil část pozemku, která nebude stavbou dotčena. Na tuto plochu jsem vysadil stromy a keře různých rozmanitých druhů.

Veškeré stromky a keříky jsem zakoupil v zahradnictví. Tedy běžně naroubované na podnožích. Další etapu výsadby však plánuji v níže popsaném stylu.

Jabloně, hrušky a švestky chci mít tzv. pravokořenné, proto jsem oplotil ještě malý kousek pozemku, na kterém se začaly dít věci :-). Vznikla taková malá školka pro ovocné stromky.

Co to vlastně znamená pravokořenný strom? Jedná se o strom, který vyrostl ze seminka nebo byl tzv. zpravokořeněn. Roste tedy na vlastních kořenech a proto není naroubován na žádnou podnož. V dnešní době jsou veškeré prodávané ovocné stromky v zahradnictví roubované na nejrůznější podnože. Díky roubování se rozmnoží přesná odrůda ovoce jako ta původní. Naopak ze semínka vyroste jiný strom s jinými vlastnostmi a chutí plodů. Je to jako u lidí, také nejsme přesné kopie tatínka nebo maminky, pokud nejsme tedy kloni.

Stromy přebírají růstové a jiné vlastnosti podle podnože, na které rostou. Hlavní rozdělení podle růstových vlastností je na zákrsky, čtvrtkmeny, polokmeny a vysokokmeny, podle velikosti zahrady si tak každý zahradník volí velikost stromků. Jenže vtip je v tom, že ovocný strom na podnoži nikdy nedosáhne svého životního potenciálu, protože je "dušen" onou podnoží a je tak i náchylnější k nejrůznějším chorobám. Až po několika letech je opravdu udušen nebo podléhá některé z nemocí. Zákrsky se obecně dožívají nejméně let a vysokokmeny nejvíce, podle toho kolik podnož pustí do stromu živin. Já sám za sebe však chci, aby strom žil dlouho, dlouho plodil a byl zdravý, a tak nemusel být stříkán chemikáliemi. Proto jsem se rozhodl přistoupit ke zpravokořenění většiny mých stromů. Až čas ukáže výsledky.

Výše uvedené poznatky jsou jen rychlým shrnutím, proč by měly ovocníé stromy růst na svých kořenech. Více se dozvíte v již zmíněné knize Ekozahrady nebo zde

Jak zpravokořeňuji se dozvíte v dalším článku.