SLAMĚNÉ PANELY

Slaměné panely jsou alternativou konvenčních stavebních materiálů a zároveň také méně pracnou alternativou tradičního způsobu výstavby z balíků slámy.

Výhody slaměných panelů

Oproti konvenčním zděným stavbám

 • zdravý přírodní materiál
 • suchý proces výstavby hrubé stavby
 • difúzně otevřená konstrukce, kdy stěnami, mohou volně prostupovat vodní páry
 • recyklovatelnost domu po ukončení své životnosti

Oproti konvenčním dřevostavbám

 • zdravý přírodní materiál - nepoužívá zdraví škodlivé sklené či čedičové vaty nebo polystyreny
 • recyklovatelnost domu po ukončení své životnosti
 • při použití hliněných omítek, větší tepelná akumulace celého domu

Oproti stavbám klasické slaměné výstavby ze slaměných balíků

 • slaměné panely jsou kompletně vyrobeny v dílně
 • na stavbu se jen dovezou, poskládají vedle sebe, sešroubují, přikotví se k podlahovému roštu, osadí se speciálně ztužené rohové, parapetní a překladové slaměné panely a ztuží se stropním věncem
 • manipulace s panely je možná ručně nebo s pomocí autojeřábu
 • odpadá shánění kvalitně stlačených slaměných balíků a jejich uskladňování
 • odpadá pracné vtláčení nebo přivazování slaměných balíků k dřevěné konstrukci jako při klasické slaměné výstavbě
 • odpadá docpávání mezer mezi slaměnými balíky
 • odpadá srovnávání povrchu stěn, jelikož přečnívající sláma je již v dílně seřezána a povrch vyrovnán
 • odpadá dodávka a montáž dřevěné konstrukce stěn domu

Nevýhody slaměných panelů

 • nutná precizní ochrana stěn proti zemní vlhkosti a dokonalé zastřešení domu
 • ochrana panelů proti povětrnostním podmínkám při výstavbě
 • obtížnější kotvení vybavení domu do zdí - nutno předem připravit dřevěné prvky do panelů při hrubé stavbě
 • slaměné panely nejsou příliš vhodné pro výstavbu domů s organickým tvarem obvodových stěn
 • nevýhodou se může zdát cena oproti klasickému slaměnému stavění. Ta je však kompenzována rychlostí výstavby, velkým ulehčením práce a ušetřením za nosnou dřevěnou konstrukci stěn.

Detailní vlastnosti slaměných panelů

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • tloušťka panelu (stěny) je pevná a to 400 mm
 • šířka 400 až 1250 mm
 • výška 400 až 3000 mm
 • hustota stlačení slámy 100 až 110  kg/m³
 • hmotnost jednoho panelů do 200 kg - dle jeho rozměru
 • při oboustranném omítnutí panelů omítkou dosahuje zdivo požární odolnosti 90 minut.

TEPELNÁ IZOLACE

 • pozice slaměných stébel je všesměrná
 • tepelná vodivost λ = 0,06 W/mK
 • součinitel prostupu tepla s oboustrannou hliněnou omítkou U = 0,16 W/m²K
 • stěna tl. 400 mm ze slaměného panelu, izoluje stejně jako např. 200 mm polystyrenu

POUŽITÉ MATERIÁLY

 • pšeničná sláma
 • hoblované suché dřevěné hranoly
 • překližka
 • pozinkované vruty

Příklad návrhu rozmístění slaměných panelů ve stěně domu

Fotogalerie slaměných panelů