Sláma

22.04.2017

Něco málo z historie

Počátek slaměnného stavění se datuje koncem 19. století, kdy byl vynalezen balíkovací stroj. Právě v Nebrasce (USA) byly postaveny první, původně dočasné, příbytky. Tyto domy se tak osvědčily svými pozitivními vlastnosti, že se začali stavět jako trvalá obydlí a začaly se rozšiřovat dále po Americe a následně do dalších zemí Světa. Dodnes je k vidění např. slaměnný dům ve Francii nedaleko Paříže, který by postaven v roce 1921 jistým panem Feuillettem, a těší se výborné kondici. V našich zemích byl vývoj pozastaven v dobách Marie Terezie a Josefa II, kdy byl vydán zákon na eliminování rozšiřování možných požárů a bylo nutno provedení hliněných omazávek stávajících dřevěných staveb a zároveň byla zákázána výstavba jakýchkoliv nových staveb ze dřeva. Toto nařízení jistě splnilo svůj účel, avšak také potlačilo vývoj stavitelství z přírodních materiálů a tak nastal boom zděných staveb, který plyne až do nynějška. Naštěstí se tyto tradice nezapomněli a stále více lidí si hledá cestičku k přirozenějším a zdravým stavbám.

Proč žít ve "stohu slámy" :-)

Copak tě vede k tomu žít v domě, který za pár let shnije, budou se v něm prohánet myši nebo může kdykoliv během chvíle shořet na popel? Ano, toto jsou první reakce, které na vás vyhrkne zatím nezasvěcený kolemjdoucí. Pokud je s ním dále řeč a chce se dozvědět něco nového, lze mu poskytnout užitečné informace, které jej vyvedou z tohoto omylu. Upozorňuji, že nemá cenu plýtvat svojí energií a časem na jedince, kteří přišli jen kritizovat a stejně si doma nalepí nejlépe na pěnosilikátové tvárnice mocnu vrstvu polystyrenu a budou Vás přesědčovat, že je to ten nejlepší způsob, jakým lze postavit zeď. Uvidíme za pár let, nebo dříve.

Alespoň trochu naslouchajícím lidem je možno například odpovědět: "Podívej, vidíš jak ty slaměnné balíky jsou odděleny od země základem a dřevěnou konstrukcí a jaká perfektně provedená střecha kryje celý dům? Tak, kde by se vzala nějaká voda, aby mohla sláma shnít? Jo, říkáš, že deštěm s bočním větrem? Ale to není problém, vidíš ten velký přesah střechy? A trochu vody zahnaného do stěny stejně jako vlhkost z domu rychle vyschne, protože stěna stále dýchá. Je opatřena hliněnými omítkami, takže je takzvaně difůzně propustná pro vodní páry."

A co si myslíš, že na balík slámy řeknou myši? Pojď sem a podívej, tady mám jeden slaměnný balík, ve kterém není ani zrnko obilí, samá stébla obsahující celulózu, kterou nedokáží myši strávit. A zkus si strčit do něj ruku, jak je nahuštěný. Myslíš, že by se v něm myším dobře putovalo a dělali si chodbičky? To by už měli jednodušší si vyvrtat cestičky do polystyrenu támhle souseda, který právě natahuje fasádní tmel s perlinkou.

Ptáš se jak je to s ohněm? Samozřejmě sláma samotná hoří a při stavbě se musí dávat fakt setsakramenský pozor, aby náhodou nevzplála nějaká volná sláma, která se někde povaluje. Samotný balík slámy hoří špatně, spíše doutná, jako kdysi tlusté Zlaté stránky. A potom, když se slaměnná stěna opatří z obou stran hliněnou omítkou, jsou balíky dokonale utěsněny a při případném požáru takto zbudovaná stěna jen velmi nesnadno hoří a s velkou rezervou vyhoví českým i zahraničním normám a předpisům v oblasti požární bezpečnosti budov."

Tak to byly zatím jen argumenty na otázky na tělo zvýdavých lidiček, ale stále jsme neodhalili jaké výhody nám sláma v domě přináší. Tou nejdůležitější předností je samozřejmě přírodní materiál, ze kterého se po dobu užívání domu, neuvolňujít žádné chemické či jiné škodliviny. Tedy pokud obilí, ze kterého jsou Váše slaměnné balíky nevyrostlo v oblasti Černobylu či Fukušimi. Další nespornou výhodou je relativně nízká cena tohoto stavebního materiálu, který Vám může vyrůst hned vedle Vašeho budoucího domu. Sláma je také skvělý tepelný izolant díky samotné struktuře stébel obilí a celého slaměnného balíku. Jednotlivá stébla a prostor mezi stébly je vyplněn vzduchem. A právě oddělené vzduchové dutiny jsou, jak je známo, ideální tepelnoiu izolací. Z těchto důvodů se sláma používá převážně pro obvodové konstrukce domu, jako jsou stěny, ale také podlaha či strop a střecha. V podstatě balík slámy plní dvě funkce, tvoří samotnou výplňovou funkci konstrukce a zároveň tepelně izoluje, takže nahradí klasickou zděnou stěnu s přidanou tepelnou izolací. Balík slámy o tloušťce 35 cm izoluje stejně jako 25 cm polystyrenu nebo minerální vlny. Slaměnné balíky mají také velmi dobré zvukově-izolační vlastnosti.

Správný balík slámy

Existují rozměrově dva typy hranatých balíků. Balíky malé (běžných rozměrů), které se lisovali dříve, ale mnoho zemědělců stále udržuje staré stroje a někteří si koupili i nový balíkovací stroj, tak aby mohli vyrábět tyto balíky právě pro účely stavby domů. Rozměry těchto balíků závisí na typu balíkovače, ale běžně se pohybují kolem šířky 35 cm, výšky 45cm a délku lze na stroji libovolně nastavit od 60 cm až třebo do 110 cm. Optimální je délka 70 až 90 cm. Tyto balíky by měly být nahuštěny na objemovou hmotnost kolem 100 kg/m3. Tedy balík nopř rozměru 35 x 47 x 80 cm by měl vážit kolem 13 kg. Samozřejmě balík musí být suchý, aby nezačal zahnívat a zároveň je vhodné, aby obsahoval co nejméně plevele a pokud možno žádná zbytková obiiliná zrna.

Druhým typem balíků jsou dnes zemědělci více produkované obří balíky, jejichž rozměry se mohou zase lišit dle typu balíkovače, ale pro představu jde o rozměry kolem 90 x 120 x 240 cm. Tyto balíky se používají na méně budované stavby ze samonosné slámy.

Dalším typem balíků jsou také dnes hojně vyráběné velké kulaté balíky, které lze však jen těžce použít na stavbu domu. Jedině, že byste chtěli mít dům na kolečkách :-). Tyto balíky se však mohou hodit, jeko zásobárna slámy na řezanku do omítek, či do hliněných cihel nebo na mulčování zahrady. Zároveň se s nimi relativně dobře manipuluje, protože se dají koulet. Jen si dávejte pozor, ať se Vám neodkoulí někam kam nepotřebujete :-)

Konstrukční systémy

SAMONOSNÁ SLÁMA - Právě tento základní způsob provádění stěn vznikl v Nebrazce (USA). Je to nejlevnější způsob stavění domů ze slámy jelikož se při něm používá jen minimum dřeva. Nejlevnější však neznamená úplně nejjednodušší. Na základy se ukládají právě obří balíky slámy stejně jako cihly, tedy aby nevznikala průběžná svislá spára. Baliky se přitom napichují a propichují dřevěnými kolíky. Po dostavbě stěn přízem domu se na balíky uloží dřevěný věnec a celá stěna se musí stáhnout k základům pomocí například ráčen. P/o té se na dřeěný věnec provede krov a střecha, která steny ještě více zatíží, takže si balíky dále "sednou". Na to je nutno myslet u otvory, kdy se nad otvorem nechává určitá vůle po stlačení balíků. Tento způsob stavby je relativně levný, ale pracný, jelkikož balíky jsou těžké. Dále je nutno bát dosti pečlivý, tak aby se stěny při zatížení nezkroutily a případně nesesuly. Další nevýhodou tohoto postupu je provádění všech prací se slámou pod širým nebem, kdy se musí pečlivě chránit před deštěm, buď rychlou výstavbou nebo zakrývání plachtami.

LEHKÝ DŘEVĚNÝ SKELET - Tento systém umožňuje výstavbu střechy před ukládáním balíků do stěn, takže veškerá práce se slámou není ovlivněna počasím. Konstrukce stěn je tvořena svislími dřevěnými fošnami, v úrovni stropu je proveden dřevěný věnec a na něm krov domu. Mezi fošny stěn se vkládají balíky již malého typu a postupně po vrstvách se stlačují a přikotvují latěmi. Po přikotvení se na balíku rostřihnou provázky, takže tento se roztáhne a obepne fošny. Tímto způsobem se zabrání vzniku tepelných mostů. U tohoto způsobu výstavby vzniká vyšší náklad na dřevěnou konstrukci, ale zároveň provedená stěna může být velmi precizní a těsná.

TĚŽKÝ DŘEVĚNÝ SKELET - Tato konstrukce je tvořena masivními dřevěným prvky jako jsou trámy a sloupy, které mohou být z přirozené kulatiny, ručně tesané nebo klasicky řezané hranoly na pile. Balíky slámy lze vkládat mezi tyto prvky, což však vede k častým a nutným dořezávkám balíků či vyplňování mezer volnou slámou. Zároveň tak v místě dřevěných prvků vznikají tepelné mosty, které by se měly dodatečně zaizolovat. Balíky lze taktéž ukládat před konstrukci domu s tím, že v domě zůstanou dřevěné prvky přiznané. Vyřešíme tímto způsobem nutnost větších dořezávek balíků a vznik tepelných mostů. Pro tuto slaměnou předstěnu je nutno však zbudovat samostatný základ nebo vytvořit dřevenou konstrukci na níž budou balíky přivazovány.

PODLAHY A STROPY - Stejně jako do stěn lze slaměnné balíky vožit mezi dřevěné nosné prvky podlah či stropů. Musíme si však dát pozor na případnou vlhkost, která by mohla do slámy vniknout. Proto je nutno tomuto jevu zabránit a když by k němu někdy došlo je třeba provést celou konstrukci tak, aby se případná vlhkost mohla z balíků jednoduše sama odpařit. Z tohjoto důvodu se převážná většina slaměnných konstrukcí provádí difůzně otevřená pro vodní páry.

FANTAZII SE MEZE NEKLADOU - Jelikož výstavba ze slámy nemá žádné přesně dané technické předpisy či montážní postupy jako jiné nyní běžné stavební materiály, je možno různě kombinovat předchozí styly nebo si každý můžete vymyslet svůj vlastní a stále tak zdokonalovat právě se rozvíjející slaměnné stavitelství.

Příkladem inovace ve slaměnném stavění mohou být například slaměnné dílce EcoCocon, které jsou vyrobeny na zakázku a na stavbě se jen smontují. Podobným typem jsou také dílce zvané Slamaflex nebo také mé slaměné panely z Bio-domu Dalším důmyslným řešením je vytvoření penelu v podobě slisované slámy, která je obalena kartonem. Tento unikátní výrobek nese název Ekopanel.