Hlína

24.04.2017

Netradičně tradiční materiál

Víte z čeho vyrobili Golema? No přeci z hlíny. A jakou měl sílu :-). Ano právě obyčejná hlína je úžasný materiál, který má jednu obrovskou výhodu. Je všude kolem nás a pokud vlastníte pozemek můžete ji mít zcela zdarma! Většinou při stavbě domů, je hlína dokonce odvážena jako odpad na placené skládky. Tak ji pojďme smysluplně využít ke stavbě vlastního domu.

Tradičně se hlína využívala pro stavbu obydlí ještě v době prehistorické až do začátku 20.století. Pak v našich zemích následoval rozmach materiálů, které jsou nepopíratelně více odolné proti vlhkosti, některé jsou třeba i pevnější a vyžadují menší náročnost při zpracování. Avšak jisté nevýhody hlíny se dají lehce ošetřit a o málo vyšší pracnost je vyvážena krásným pocitem práce s přírodním materiálem, který Vám vytvoří doma neopakovatelnou atmosféru. Dotkněte se hliněné omítky. Ucítíte to.

Právě ona pauza od počátku 20.století do dnešní doby nám vytvořila předsudky, že hlína je něco podřadného. Právě toto nám v dnešní době činí z hlíny netradiční stavební materiál. Naštěstí ji znovuobjevujeme a díky modernějším strojům ji dokážeme i jednodušeji a méně pracněji zpracovávat na různě stavební materiály, které popisuji níže.

Vlastnosti hlíny - výhody a nevýhody

V první řadě si musíme ujasnit co je myěleno hlínou pro stavební účely. Není to ornice, která leží na povrchu země a v rúzných polohách má jinou mocnost, a to od několika málo contimetrů až i po více metrů. Ornice je dědictvím našich předků a je také zákonem chráněna. Pod ornicí se nachází právě ona většinou ideální vrstva pro využití na stavební účely. Tyto vrstvy mohou být od čistě jílovitých přes jílovito-písčité, písčito-jílovité až po písčitě.

Jakožto stavař, mohu porovnávat více materiálů, které nám jsou nabízeny jako ideální pro stavbu domu. Dnešní omítkové směsi či zdící tvarovky vynikají tím, že přesně nevíme, z čeho jsou vyrobeny, a jak na nás budou při obývání našeho domova působit. Zde vidím první výhodu, že přesně vím co si například do omítkové směsi dám. Já tam šoupnu jen přírodní materiály. Další unikátní vlastností hlíny je regulace vlhkosti místnosti, kdy hlína pohlcuje přebytečnou vlhkost a v momentě, kdy je třeba tak vlhkost zase do místnosti zpět dodává. Tak se Vám například zrcadlo v koupelně s hliněnýma omítkama nikdy neorosí. Hlína v interiéru zároveň ionizuje vzduch zápornýma iontama, které jiné umělé materiály pohlcují. Díky tomuto se budete cítit doma vždy skoro jako po deští :-). Důležitou vlastností je také nízký difůzní odpor, což činní hlínu lehce propustnou pro vodní páry a nedochází k nezdravému utěsnění domu. Ideální vlastností hlíny například do lehkých staveb jako jsou dřevostavby je její akumulace tepla, kdy dochází k minimálním teplotním výkyvům, například v zimě, když přestaneme topit.

Již zmínenou nevyhodou může být pro některé stavebníky vyšší pracnost při zpracovaní, což lze eliminovat použitím strojů pro zpracování hlíny, např. tzv. horizontální nebo-li talířové míchačky. Nejdůležitější nevýhodou hlíny je její nízká ododlnost proti vysoké vlhkosti. Zde musíme dúsledně dbát na odizolování hliněných konstrukcí od zemní vlhkosti, a důkladné zastřešení stavby, tak, aby nám nikde do obydlí nezatékalo a na hliněné venkovní omítky nestříkal příliš déšť.

Co lze z hlíny vyrobit

OMÍTKY - Hlína je ideální materiál na krásné a zdravé omítky, které mají všechny vlastnosti výše popsané a mohou oplývat celou škálou barev. Takže hliněná omítka není jen hnědá fádní stěna, ale moderní součást každého domu či bytu. Omítky se většinou skládají ze tří vrstev a to z hliněného postřiku (špricu), jádrové omítky a jemné finální omítky (fajnové). Vše je stejné jako u klasických vápenocementových omítek, jen materiál je jiný. Špric se nastříká (našpricuje) na navlhčený podklad, který múže tvořit zdivo hliněné, kamenné, cihelné či balíky slámy. Slouží ke spojení podkladu a jádrové omítky. Jádrová omítka se vyrábí smícháním hlíny, písku, vody, slaměnné řezanky popř. dalších přísad a tvoří nejsilnější vrstvu omítky, která může mít tloušťku i více jak 10 cm. Na tádrovou omítku se pak nanáší finální vrstva jemné hliněné omítky, kterou tvoří malá jemná zrnka jílu a písku smíchaná s vodou a popřípadě s barevnými pigmenty. Do venkovního prostředí lze omítky, proti vymívání vodou, opatřit při výrobě speciální fermentační přísadou, kterou si lehce vyrobíme nakvašením trávy, kopřív, nebo jiného organického materiálu a nebo přidáním kravských hoven. Ano, ta jsou nejlepší.

CIHLY Z NEPÁLENÉ HLÍNY - Klasické pálené cihly jsou vyrobeny z hlíny s přidáním dalších přísad, tato směs je dána do formy, sušena a nakonec pálena. Cihla z nepálené hlíny vznikne v podstatě vynecháním poslední fáze výroby. Směs pro výrobu lze použít stejnou jako pro omítky.

JINÉ VÝROBKY A VYUŽITÍ - Z hlíny lze vyrobit všelicost. Je možno ji použít na podlahy, dokonce se již vyrábí i panely či tvárnice z nepálené hlíny. Z hlíny si můžete postavit i samostatnou stěnu tzv. dusáním do bednění, kdy vám vzniknou zajímavé pohledové plochy. Nebo lze postavit stěnu z tzv. hliněných válků. V podstatě v rukou uhnětených hliněných válečků, které se za čerstva kladou do stavěné stšny. Hlína je vhodná i na střechu, kdy vám vznikné krásná zelená střecha s rostlinami. Zde však se již lépe hodí ornice s vylehčující příměsí.