Co je Biodům

20.04.2017

BIODŮM je postaven z přírodních materiálu na principu tvarové a energetické harmonie dle principů feng-shui, správně orientován ke světovým stranám s ohledem na sluneční svit, umístěn na pozemmku tak, aby jej co nejméně ovlivňovalo působení geopatogeních zón a s co největším eliminováním elektrosmogu jak vnitřního, tak vnějšího. V BIODOMĚ se uplatňují ještě další principy, které jsou také důležitou součástí celku toho kterého domu. Nebudu je však dále vyjmenovávat, protože každý si může do svého domu vnést svoje vize, myšlenky a pocity.

Počátek biodomů

Počátek BIODOMŮ, je datován do dávné minulosti, kdy člověk začal mít potřebu úkrytu či přístřešku, který by ho ochránil před nepřízní počasí a divokou zvěří. Již úkryt v jeskyni můžeme nazývat prvním BIODOMEM. Pak si člověk začal stavět jednoduchá a následně čím dál více konstrukčně složitější obydlí. Avšak stále byl ještě úzce spojen s přírodou a věděl, které přírodní materiály má správně použít, na jaké místo obydlí postavit a také uměl přirozeně posoudit správně funkční a harmonických tvary domu. Dům a příroda spolu úzce souvisí. Každý dům, sídliště, město i vesnice jsou umístěny ve volné krajině a spolupůsobí spolu. Největší odtržení od přírody začalo. dalo by se říci, průmyslovou revolucí v 18. století a pokračovalo dále staletími, kdy v našich zemích bylo završeno působením komunismu. Šlo hlavně o pošlapávání zakázaných myšlenek, které nebylo možno svobodně przentovat.

Přírodní stavební materiály

Nyní vyrábíme stále pevnější, odolnější, tepelně-izolačnější a další -ější stavební materiály. U něktrých jsme postupem času zjistili, že mají na náš zdravotní i psychycký stav neblahý vliv. Co taková škvára, azbest, ... se kterými bojujeme v dnešní době? Máme jistotu, že se na tento seznam postupem času nezapíší i dnešní "standartní" materiály jako pěnosilikáty, polystyreny, minerální vlny, polyuretany a další celá řada chemických výtvorů? Ono výzkumy již kde-co dokazují, jenže tlaky firem jsou velké.

Když se rozhlédneme v přírodě kolem sebe, najdeme spoustu materiálů, s pomocí kterých lehce postavíme náš vlastní biodům. Kameny na méně zatížené základy, ve správný čas kácené stromy pro dřevo na konstrukci domu, sláma, ovčí vlna, konopí jako tepešlná izolace, hlína na omítky. Existuje již i spousta přírodních stavebních materiálů, které si lze koupit nebo si je můžete sami najít poblíž Vaší stavby. Tak vzníkají BIODOMY, které obsahují různý podíl různých přírodních materiálůa mají také různá pojmenování: SLAMĚNNÝ DŮM (SLAMÁK, SLAMĚNKA), HLINĚNÝ DŮM, SUPERADOBE, ROUBENKA, SRUB,... I svůj panelákový byt si můžete obohatit krásami přírodních materiálů, jako třeba hliněná umítka kdekoli v bytě, korek na stěnu nebo přírodní marmoleum na podlahu.

Tvarová a energetická harmonie prostoru (feng-shui)

Většina lidí bohužel pozapomněla na schopnost navrhovat svá obydlí dle přirozených přírodních rytmů, tvarů a toků přírodních energií. Naštěstí, nám všem, bylo zachováno staré čínské umění feng-shui, které nám pomáhá vzpomnět si na přirezonosti přírody, koloběhy a spolupráci všech živlů, které nás obklopují.

Geopatogení zóny a elektrosmog

Nejprve bych chtěl uppozornit, že se nejedná o nějaké šarlatánství, protože existence geopatogeních zón byla fyzikálně dokázána. O existenci elektromagnetických polí a např. Herzových či Teslových vln snad nelze v dnešní době ani polemizovat. Dnešní fenomén civilizačních nemocí jako jsou různé druhy rakovin, ale i méně závažných chorob jsou zppůsobeny alespoň z části právě díky působení geopatogenních zón a elektrosmogu. Přitom stačí v noci, kdy chce tělo regenerovat, nespát na takovém místě, které nám ubližuje. Právě často přes naše lůžka prochází různé druhy škodlivých fyzikálních energií jako jsou geopatogenní zóny od podzemního toku, ale i od člověkem vytvořeného propustku potůčku pod budovou, nebo od zemského zlomu. Dále mohou náš spánek rušit škodlivé elektromagnetické energie od elektroinstalace ve zdech blízko postelí, od elektropřístrojů (televizí, počítačů, mobilů, lampiček,...), ale také od nadzemních vedení elektriky, radarů a hlavně od vysílačů mobilních operátorů. Přitom stačí tak málo. Pozvat si domů zkušeného protutkaře či radiestéta, aby zjistil na čem spíte. Vše lze řešit třeba jen přestěhováním postele, nebo pomocí dalších ověřených pomůcek ale i např. stavebních úprav (speciální malby, či podlahy)

Jedlá zahrada

Jedlá zahrada nebo jen jedlý balkon mi pěkně zapadá do celkového konceptu BIODOMU či biobytu. Není nic krásnějšího než si vypěstovat vlastní potraviny a nespoléhat se na zemědělsko-chemicko-komerční průmysl, který dnes chrlí spousty nablýskaných potravin o jejichž kvalitě a zdravotní nezávadnosti lze často pochybovat. Přitom pěstování ovoce a zeleniny nemusí být vůbec náročné, stačí nechat pracovat přírodu za vás a nechat se insporovat. Z těchto principů a základů přírody vzešla PERMAKULTURA, která nám může pomoci začít nedělat zbytečné zásahy na naší zahrádce, tak abysme naopak zbytečně proti přírodě nebojovali a ušetřili si spoustu času na příjemnější věci než je rytí okopávání, orání, stříhání a časté sekání.

POČÁTEK ZAČÍNÁ

Pokud jste dočetli až sem, OBDIVUHODNÉ, DĚKUJI. Počátek Vašeho hezkého života, který třeba dostane nový smysl, může začít. Jen bych rád ještě podotkl, že ani já sám nežiji v jeskyni a také využívám moderní výdobytky doby jako je mobil, internet, auto, ale snažím se postupně věci dělat trochu jinak. Jako třeba postavit si BIODŮM a žít, co to jde, ekologičtěji, než včera. Ono to je někdy pracnější, ale často finančně méně nákladné než se držet zažitých společenských konceptů. Jiná cesta pro mě už nemá smysl. Je to na každém z nás.