Dřevěná konstrukce slaměné dílny

28.06.2018

Rozmýšlel jsem se jaký nosný konstrukční systém pro stavbu slaměné dílny, ale i slaměného domu, použít. Nakonec jsem se rozhodl pro stavbu dle Toma Rijvena. Jedná se o systém se svislými nosnými fošnami, mezi které se následně vkládají (no spíše vtláčejí) balíky slámy a každá vrstva balíků (při zdění z cihel se užívá pojem "šár") se přikotví seshora dvěma dřevěnými latěmi. Poloha fošny mezi balíky vzhledem k venkovnímu a vnitřnímu prostředí je přesně uprostřed. Takto po vložení balíků slámy vznikne na obou stranách celistvý slaměný povrch stěny bez dřevěných prvků. Na tento povrch se už může přímo omítat bez nutnosti přidávání výztužného pletiva či rákosových rohoží.

Vraťme se však k samotné dřevěné konstrukci, kterou jsem se rozhodl u dílny postavit sám, jen s pomocí pár členů rodiny. Prostě jsem si tu tesařinu chtěl vyzkoušet a samozřejmě i ušetřit peníze za mistry tesaře. Postupně jsem vztyčoval rohové fošny, šrouboval pozední fošnový věnec a vkládal další fošny stěn. Osová vzdálenost svislých fošen by měla být cca o 5cm menší než délka budoucího balíku, tak, aby slaměný balík po vtlačení mezi fošny pevně držel a zústal dostatečně nahuštěn. Já jsem si nechal připravit balíky 80cm, takže jsem fošny dával osově od sebe 75cm nebo i 73, 74, 76, 77, 78 cm, jelikož všechny balíky nejsou stejné a kratší či delší balík se může hodit do menší či větší mezery.

Pro provedení fošnových stěn a pozedního věnce jsem uložil střešní krokve a na krokve prkna. Z prken jsem provedl i malé atiky. Postavil jsem komín a nechal jsem si provést střechu ze střešní fólie. Dosud byla dílna zavětrována (vyztužena proti bočním tlakům větru) jen dočasně pomocí prken a tak trochu "plula". Když střechaři dělali fólii připadali si jak na Noemove arše. I ten tvar dílny napovídal k tomu, že by mohli okamžitě vyplout :-).

Zavětroval jsem později celou dílnu pomocí ocelových táhel, které jsem logicky rozmístil do několika obvodových stěn. Ocelová táhla budou umístěna ve vrstvě vnitřní hliněné omítky, tak aby nebyla vystavena mrazu v zimním období a eliminovala se tím kondenzace vody při rozdílu teplot mezi vnitřním a venkovním prostorem.

A dílna je konečně zakryta před deštěm a sněhem. Paráda.

Nyní je vše připraveno na zahájení prací se slaměnými balíky.